Yogi Ramsuratkumar Jayanti & Bharatamata Mandir 15th Anniversary

Bharatamata Gurukula Ashram & Yogi Ramsuratkumar Indological Research Centre, SISTER NIVEDITA ACADEMY, Sri Guruji Golwalkar Hindu Resource Centre,
Sri Bharatamata Mandir, Srinivasanagar, Kithaganur Road Krishnarajapuram, Bangalore 560 036
e-mail: sadhu.rangarajan@gmail.com
Phone: 080-25610935; Cell: 94482 75935
(Land Mark: Near Garden City University)

cordially invite you to attend

YOGI RAMSURATKUMAR JAYANTI & SRI BHARATAMATA MANDIR 15th ANNIVERSARY

on Sunday, December 29, 2019 

7-00 AM to 10-30 AM: Abhisheka to Sri Bharatamata, Homa,

Ramnam Chanting & Bhajans

10-30AM to 1-00 PM: & Discourses

Chief Guest:

SMT. SHYLA GIRISH

(Rashtra Sevika Samity, K.R. Puram Baag)

Speaker:

SRI  B. RUDRESH

(Dharma Pracharak, Vishwa Hindu Parishad, K.R. Puram)

Benedictory  Speech:

SADHU PROF. V. RANGARAJAN

(Founder Trustee: Bharatamata Gurukula Ashram)

All are welcome!